Skip to content

Trasee pentru ciclism montan in zona Banat cod MIS ETC 1371

Proiectul Poteci pentru ciclismul montan în regiunea Banat se desfășoară în perioada Octombrie 2015 – Octombrie 2016 ca un parteneriat între Primăria Berzasca, România (ca lider de proiect), Primăria Golubac, Serbia si Asociatia Bike Attack, România. Temele abordate sunt turismul sustenabil, moștenirea culturală comună între Banatul Montan din Serbia și România, ciclismul montan și educația non-formală a tinerilor.
 
Implicarea fiecărui partener este esențială pentru implementarea proiectului, astfel că Primăriile Berzasca și Golubac vin cu experiența în cooperare transfrontalieră, dezvoltare durabilă și strategii de promovare, iar Asociația Bike Attack aduce expertiza în protecția mediului, educație ecologică, ciclism montan și lucrul cu tinerii.

Proiectul a fost dezvoltat în condițiile în care există o bogată moștenire culturală comună între cele două regiuni implicate, partea sârbească și cea românească a Banatului Montan, moștenire care este prea puțin cunoscută, atât de tineri cât și de publicul larg. În același timp, în această zonă există prea puține alternative educaționale de petrece a timpului liber pentru tineri, și puține schimburi culturale între cele două țări.  Pe de altă parte, vorbim despre regiuni foarte ofertante pentru ciclismul montan (mountain biking - MTB), o formă de turism prietenoasă cu mediul înconjurător. În cadrul proiectului tinerii vor veni în contact cu ciclismul montan, o activitate outdoor provocatoare care îi va aduce mai aproape de natură și le va oferi oportunitatea de a se cunoaște pe înșiși și pe ceilalți din punct de vedere cultural, al obiceiurilor și tradițiilor. În același timp vor conștientiza faptul că ciclismul montan este o formă alternativă de turism, prietnoasă cu mediul înconjurător care, chiar dacă este puțin cunoscută și practicată în regiune, are aici toate condițiile să se dezvolte cu ajotorul lor. Astfel tinerii vor deveni multiplicatori de MTB și vor contribui la dezvoltarea comunităților lor.

În acest context, proiectul are ca obiectiv promovarea ciclismului montan în Clisura Dunării ca modalitate de a aduce împreună și de a integra 100 de persoane provenite din ambele țări pe o perioadă de 12 luni.

Activitățile care vor duce la îndeplirea acestui obiectiv sunt:
1.  Formarea echipei de proiect
2.  Campania de promovare care include evenimente de informare, o campanie media atât în România cât și în Serbia, promovare online dar și o caravana în Clisura Dunării
3.  Achiziția de echipamente (biciclete, GPS, computere, instalație de sunet, un autobuz care va fi utilizat ca suport logistic, etc)
4.  Vizitele de studiu pe bicicletă organizate sub forma unor schimburi de tineri la care vor participa tineri din Serbia și România. În cadrul acestora se vor identifica și marca poteci pentru ciclism montan în regiunile incluse în proiect. Astfel, până la finalul proiectului vor exista în regiunea Golubac 2 trasee de MTB macate, iar în zona Berzasca 3 trasee care vor fi incluse în ghidul MTB și vor fi utilizate în cadrul evenimentului final, Banat Mountain Bike Maraton
5.  Seminariile pentru ghizi de ciclism montan, o activitate în cadrul căreia 20 de tineri din Serbia și România for fi formați ca ghizi de mountainbike și vor deveni persoane resursă în acest domeniu pentru regiunile incluse în proiect. Activitatea va include 2 evenimente, unul în zona Golubac și celălalt în zona Berzasca, fiind o oportunitate de dezvoltare personală pentru tinerii din regiune care nu au acces la activități de educație nonformală. De asemenea se va pune accent pe dimensiunea interculturală a proiectului și pe legăturile culturale care există între cele două regiuni incluse în proiect. Ne dorim ca la finalul seminariilor, tinerii să fie mai deschiși la dialog intercultural, să aprecieze moștenirea comună, să fie interesați de promovarea zonei și conștienți de potențialul acesteia pentru ciclism montan.
6.  Publicarea ghidului de mountain biking pentru regiunile implicate în proiect
7.  Evenimente sportive și culturale organizate în Clisura Dunării
8.  Banat Mountainbike Maraton un eveniment sportiv de masă care va promova turismul pe bicicletă MTB și moștenirea culturală comună a Banatului Montan sârbesc și românesc

9.  Managementul de proiect

Grupurile țintă ale proiectului sunt formate din: 20 de tineri din zonele Berzasca, România și Golubac, Serbia, și 100 de cicliști montani din România și Serbia.
 
Rezultatele așteptate sunt următoarele:
-    Colaborarea între organizații în elaborarea metodologiei de educație nonformală prin mountain biking pentru abordarea unor teme precum învățarea interculturală, dialogul și schimbul cultural, precum și dezvoltarea personală a tinerilor
-    Două schimburi de tineri bilaterale centrate pe educație environmentală și de mediu la care vor participa 20 de tineri (10 din Romania, 10 din Serbia), implementate în Banatul Montan, de ambele părți ale frontierei
-    20 de ghizi de mountain bike formați (10 din Romania, 10 din Serbia) care vor deveni persoane resurse în zonă
-    Cel puțin 5 trasee de MTB explorate și descrise pentru turiștii interesați de zona Banatului Montan
-    Un ghid de turism prin mountain biking dirstribuit în format electronic și print (300 de exemplare)
-    Un eveniment internațional de MTB în zona Clisura Dunării: Banat Mountain Bike Maraton
La nivel general se așteaptă:
-    O integrare socială și culturală crescută a persoanelor din zona graniței (vor exista 120 de beneficiari direcți ai evenimentelor organizate în cadrul proiectului: 20 de tineri și 100 de cicliștimontani)
-    O creștere a calității vieții și a atractivității zonelor implicate în proiect (vor fi organizae minim 5 activități organizate în comun de Serbia și România în această regiune)
-    O mai bună cunoaștere a culturii, istoriei, societății, și a limbii țărilor partenere, precum și a structurii organizaționale a partenerilor implicați în proiect atât de către beneficiarii direcți ai proiectului, cât și de staff-ul și voluntarii partenerilor.
-    Creșterea gradului de informare cu privire la turismul cultural și sportiv (MTB) în zona inclusă în proiect prin intermediului ghidului publicat
 

Astfel, proiectul investește în turism, tineri și dezvoltarea lor personală, competențe interculturale și participare civică, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății. În același timp, în cadrul proiectului se va dezvolta și testa o metodă de educație non-formală bazată pe ciclism montan care va putea fi utilizată în viitor și de alte organizații și instituții interesate. Promovăm deci mountain biking-ul ca o formă de schimb intercultural prietenoasă cu mediul înconjurător, ca metodă de educație nonformală și ca formă de turism, de fapt ca modalitate de dezvoltare durabilă a regiunilor implicate în proiect.

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, iar bugetul proiectului este urmatorul:
 
Surse de finanțare
Suma
Procentaj (%)
Uiniunea Europeană – Fonduri IPA    
221.561,85
85%
Confinanțare din Partea Guvernului României
27.063,79
10,38%
Contribuția partenerilor din România
4.163,66
1,60%
Contribuția partenerului din Serbia
7.871,70
3,02%
Total
260.661,00
100%

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană

prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în Program.

www.romania-serbia.net