Skip to content
  • Experiment Radio

Workshop-ul reuneste în perioada 23 – 31 mai 2011 in judeţul Caraş-Severin participanţi din Bulgaria, Belgia, Cehia, Germania, Letonia, Polonia, Spania şi România pentru a utiliza metode outdoor şi noile tehnologii în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. Workshop-ul se bazează pe metodologia educaţiei nonformale şi se concentreaza pe dezvoltarea competentelor de comunicare printr-o varietate de activitati, de la sesiuni practice si experimentale, la grupuri de dezbateri, si activitati outdoor in contextul invatarii experimentale si al noilor tehnologii de informatica si comunicare.

Obiectivele proiectului sunt:

Crearea un spatiu trans-national in care participanţii să împartasească şi să dezbată probleme si metode de lucru in contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicare, al învăţării experimentale si al activităţilor outdoor ca forme de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Deschiderea de noi perspective in corelarea noilor tehnologii informatice şi de comunicare cu activitatile outdoor, in scolpul dezvoltarii competentelor de comunicare a participantilor

Crearea unui mediu de lucru sigur pentru experimentarea invatarii experientiale ca una din cele mai eficiente metodologii in educarea adultilor, in special pentru dezvoltarea competentelor transversale (cum sunt competentele sociale, interculturale, civice, antreprenoriale sau de comunicare).

Utilizarea metodei Radioului Online ca tehnologie de informatica si comunicare inovatoare.

Facilitarea procesului de învăţare şi dezvoltare al participantilor, atat la nivel personal cat si la nivel profesional prin intermediul invatarii experientiale

Promovarea cooperarii trans-nationale si a continuarii proiectului prin crearea unei platforme de radio on-line care va putea fi folosita in continuare de participanti dar si de alti actori interesati de tema proiectului

Proiectul Experiment Radio este un Workshop / Atelier Grundtvig inclus in catalogul de 2010-2011 sub numarul de referinta 2010-1-RO1-GRU13-06959.

Atelierele Grundtvig sunt o actiune a programului Grundtvig care are ca obiectiv acela de a permite adultilor sa participe la workshop-uri (seminarii si evenimente de invatare) care au loc intr-o alta tara Europeana participanta la Programul de invatare pe toata durata vietii. Atelierele Grundtvig aduc impreuna participanti la procesul de invatare din diferite tari pentru a le oferi o experienta de invatare inovatoare relevanta pentru procesul lor de dezvoltare personala.

Productiile pot fi ascultate AICI

Fotografii AICI

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene.Aceasta publicatie (comunicare) reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.
_________________________________________________________________________

The workshop gathered in Caras-Severin, Romania, 10 participants from Belgium, Czech Republic, Germany, Latvia, Poland, Spain and Romania between the 23rd and the 31st of march 2011 in order to use outdoor and ICT methods for the improovement of their communication skills. It was based on the non-formal education methodology and centred on the development of the communication competence by using a variety of activities, from practical and experiential sessions, discussion groups, theoretical inputs, and outdoor activities in the frame of experiential learning and the use of ICT.

The learning process of the participants had a holistic nature, as they developped knowledge, skills and attitudes connected with communication, team-work, the use of ICT, outdoor activities and the methodology of experiential learning. They also went through a self development process that rose from the mere situation of living together and of sharing this experience with different people coming from different countries, backgrounds and cultures, and from the participants’ own process of reflection and evaluation.

Objectives:

Offering a trans-national space in which young adults and adults would share and debate realities and working methods in the field of ICT, experiential learning and outdoor activities as forms of life-long and wide learning opportunities.

Giving the participants a new perspective on the correlation between ICT and outdoor activities working together for the development of their communication competence.

Creating a safe and secure learning space for the experimentation of the experiential learning and giving the participants some insight on this methodology as one of the most effective methods in adult education, especially for developing transversal competences (such as communication, social, civic, cultural and intercultural competences and entrepreneurship).

Creating a learning space of the On Line Radio tool as an innovative ICT.

Facilitating the learning and development process of the learners, on both the personal and professional level, based on the experiential learning concept.

Promoting the trans-national cooperation and the follow-up of the project through the creation of an on-line radio platform that would be used by both the participants and other interested actors in the topics of the workshop.

Experiment Radio is a Grundtvig Workshop included in the 2010 – 2011 Catalogue under the reference number 2010-1-RO1-GRU13-06959.

Grundtvig Workshops are an action of of the Grundtvig Programme that has as objective to enable adult learners to participate in Workshops (learning events and seminars) taking place in another European country participating in the Lifelong Learning Programme The Grundtvig Workshops bring together individuals or small groups of learners from several countries for an innovative multinational learning experience relevant for their personal development and learning needs.

You can listen our products HERE
Photos HERE

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.