Skip to content

Problema abordată în cadrul acestui proiect este indiferenţa tinerilor privind consecinţele negative pe care le are un comportament neadecvat din punct de vedere ecologic pe termen scurt, mediu şi lung. Măsurile pe care le-am considerat necesare pentru rezolvarea acestei probleme sunt legate de realizarea pe de o parte a unor acţiuni informative ce vizează educaţia nonformală ecologică, şi pe de altă parte selectarea unui grup de tineri ce vor fi pregătiţi ca formatori în educaţie ecologică.

Această formă alternativă de educaţie nonformală are în vedere mai multe aspecte: formarea unei atitudini responsabile din punct de vedere ecologic, formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă, a unor abilităţi de îndemânare, de întrajutorare, a unei gândiri planificate, întărirea încrederii şi formarea sentimentului de apreciere de sine. Este vizată stimularea şi încurajarea iniţiativei, a interesului pentru cunoaştere, canalizarea abilităţilor tinerilor spre descoperirea unor domenii în care aceştia şi le vor putea valorifica pentru a-şi dezvolta personalitatea. De asemenea, aceştia vor deveni formatori şi multiplicatori în domeniul educaţiei ecologice, astfel încât vor disemina experienţa acumulată şi către alte persoane din cercul lor social: prieteni, familie, colegi, comunitate.

Profităm de ocazie pentru a promova bogăţia naturală a judeţului, pentru ca tinerii participanţi să realizeze şansa pe care o avem locuind într-o asemenea regiune. În acest mod tinerii pot percepe atât avantajele contextului natural în care ne aflăm, cât şi responsabilităţile de protejare a mediului ce decurg din aceasta.

Voluntari pentru natură şi aventură îşi propune astfel formarea unei gândiri ecologice si atragerea tinerilor spre forme mai sănătoase de petrecere a timpului liber, oferind programe care îmbină activitatea în natură cu sportul de aventură, cum sunt escalada, mountain bike, speologie, lucrul cu corzi, completând activităţile de tip recreativ-distractive cu cele de tip informativ-educativ, care constituie o bună alternativă de participare într-un mediu organizat.

Calendarul proiectului:
17.10.2011-21.20.2011 - Formarea echipei de lucru    
21.10. 2011-28.10. 2011 - Realizarea materialelor promoţionale şi informative      
31.10. 2011-11.11. 2011 - Campania de informare    
17.11.2011- 20.11.2011 - Stagiul de formare “Voluntari pentru natură si aventură”
31.10.2011 – 22.11.2011 - Evaluarea participanţilor        
23.11.2011 - 25.11.2011 - Evaluare finală şi raportare    


Actiune finanţată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret prin Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.